Return to site

Duvarların Bilgeliği

Duvar yazıları, grafitiler, stenciller bilgi aktivizmi yapıyor olabilir mi?

Kitap, gazete, radyo, televizyon, telefon ve internetten önce insanlar bildiklerini dünyayla nasıl paylaşıyorlardı acaba? En hevesliler öğretmenlik yapıyor olmalı. Biraz daha maceracılar ise duvarlara birşeyler karalamışlardır.

Antakya'da Duvar Yazısı, 2012

Duvarlara aktarılan bellek. Duvarlardan insanlara akan bilgi. Reklam panolarının büyük çoğunluğu da duvarlardan sesleniyor kalabalıklara. Özellikle büyük kentlerin merkezlerinde çok sayıda insanın her gün önünden geçtiği duvarlar önemli "bilgi" paylaşım alanları. Tren istasyonları, otobüs garları gibi kesişim alanlarındaki duvarlar da öyle. Çin'de imparatorluk zamanlarından beri süren dazibao geleneği duvarlar aracılığıyla insanları insanlarla konuşturmuş. Hatta dazibao anayasa ile tanınan bir hakmış.

100.Yıl Ankara

Sivil toplum kuruluşları da duvarları duyuru panosu olarak kullanagelmiş. Trump'ın iklim değişikliği hakkında söylediklerinden sonra New York'taki bir duvara yapılan grafiti bunun iyi bir örneği. Mülteciler, kadına yönelik şiddet, LGBTİ haklarına dair birçok ünlü duvar yazılması, grafiti ve stencil var.

İklim Değişikliği Gerçektir
Refugees Welcome - No one is illegal
 Tatyana Fazlalizdeh  “Stop Telling Women to Smile” Project

Karşılaştığınız örnekleri Bilgi Gönüllüleri ile paylaşır mısınız?

1. görsel- Antakya, 2012. TÜRKİYE'DE HER 3 ERKEKTEN 1'İNİN SİLAHI VAR

2. görsel - Ankara, 100.Yıl, 2015. YÜZ KARASI DEĞİL KÖMÜR PARASI

3. görsel - New York, 2017. CLIMATE CHANGE IS REAL - İklim Değişikliği Gerçektir

4. görsel - Uluslararası Af Örgütü. REFUGEES WELCOME. NO ONE IS ILLEGAL -Mülteciler Hoşgeldiniz. Hiçkimse yasadışı değildir

5. görsel- Tatyana Fazlalizdeh çalışması. STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS - Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddeti Durdurun.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK