Return to site

Veri, Enformasyon, Bilgi

Bilgi kelimesi ne kadar doğru kullanılıyor?

Veri birçok parçadan oluşan işlenmemiş temel bir öğe. Parçalar bir araya gelmediği sürece genellikle anlamlı bir içerik oluşturmuyor. İşlenmemiş parçaların bir araya gelmesi ve işlenmesi ile mantıklı bir anlam taşıyan bilgi ortaya çıkıyor.

Türkçe’de sözlük anlamı "olgu, gerçek ve ilkelere dair kanaatlerimizin tümü" anlamına gelen bilgi kelimesi İngilizce’de “information” ve “knowledge” olmak üzere iki farklı kelimeye karşılık geliyor. Bu iki kelime arasında anlamsal olarak önemli bir ayrım var. Etimolojik olarak information bir veriden bilgi üretme sonucunda ortaya çıkan ürüne tekabül ediyor. Buna, "verilerin doğru bir bağlam çerçevesinde objektif yorumlanma süreci” de denilebilir. Diğer yandan yorumlanmış veriden elde edilen bilgilerin birikerek/türeyerek kişilerin yargıları, tecrübeleri ile harmanlanmış versiyonu "bilgi"yi oluşturuyor. Türkçe’ye Arapça’dan geçen kelimelerden “malumat” İngilizce’deki information kelimesini, “maruzat” kelimesi ise knowledge kelimesini daha iyi karşılıyor.

Bilgi Gönüllüleri platformunun odak noktası enformasyonel bilgi. Bilginin üretilebilmesi, güvenilir bilgiye erişilebilmesi, bilginin sağlıklı şekilde tüketilmesi, anlaşılması, sindirebilmesi ve yaygınlaştırılması için uğraşan her türlü araştırma, görselleştirme, arşivleme, yayın ve teknoloji çalışması bilgi aktivizmi çalışması olarak sınıflandırılıyor. Bilgi aktivizmi konusunda çalışmalar yapan kuruluş ve kişiler ise bilgi aktivisti olarak adlandırılıyor.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK